Dartbord

Kinderen en jongeren

De intake

Afhankelijk van de leeftijd van het kind wordt eerst een afspraak met het kind of met de ouders gemaakt. In drie tot vijf afspraken worden door middel van gesprek en vaak spel de problemen, mogelijkheden en situatie van uw kind in kaart gebracht. U wordt ook gevraagd enkele vragenlijsten in te vullen. Bij kinderen op de basisschool vragen wij toestemming om contact op te nemen met de leerkracht. Deze intakefase wordt samen met u en uw kind afgerond met een psychotherapieplan.

Wij vragen ook schriftelijke toestemming om kort uw huisarts of verwijzer te berichten waarvoor uw kind komt en of er psychotherapie zal volgen en om bij afsluiting een bericht te sturen over het verloop. Soms is het raadzaam om samen te werken met andere deskundigen en de school. Dit doen wij in overleg met u.

Speelgoed in de spelkamer

Psychotherapie en ouderbegeleiding

De cliëntgerichte benadering vormt de basis van het werk. Naast gesprekken maken we gebruik van speltherapeutische technieken. Ook gebruiken we systeemtherapie, EMDR, psychodynamische inzichten en cognitieve therapie. Bij kinderen in de basisschoolleeftijd gaat (spel-)therapie áltijd samen met ouderbegeleiding. In de ouderbegeleiding komen de ontwikkeling van het kind, opvoedingsvragen en het ouderschap aan bod. Adolescenten denken mee over de mate waarin ouders betrokken zijn bij de psychotherapie.

Afsluiting en duur

De duur van psychotherapie kan variëren van enkele weken tot een jaar of langer. Bij het therapieplan schatten we de duur van de therapie en we evalueren de voortgang regelmatig met u. Beëindiging van de psychotherapie gebeurt in samenspraak.