Over psychotherapie

Cliëntgerichte psychotherapie

Cliëntgerichte psychotherapie helpt mensen emoties, gedachten en gedrag een plaats te geven en/of te verwerken in een doorleefde samenhang met de eigen situatie en geschiedenis. Symptomen verdwijnen of verminderen, men leert zichzelf kennen, de eigen mogelijkheden benutten en omgaan met beperkingen. Cliëntgerichte psychotherapie is effectief voor volwassenen, ouderen, kinderen en jongeren.

Effectmeting m.b.v. Routine Outcome Monitoring (ROM)

ROM is een methode om het effect en het verloop van een psychotherapie te meten met een of meerdere vragenlijsten. De overheid verplicht ons om hiervan gebruik te maken mits de cliënt hier toestemming voor geeft. ROM kan soms helpen om het verloop van klachten en van een therapie inzichtelijk te maken. Wij vragen u dan ook of u mee wilt werken aan ROM. Voor algemene informatie over ROM kunt u terecht bij http://www.nvvp.nl/rom-portal/informatie en http://www.reflectum.nl.

Beroepscode en klachten

Er wordt gewerkt met de beroepscode van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie. Dit houdt onder andere in dat wij een geheimhoudingsplicht hebben ten aanzien van alles wat met uw contact met ons te maken heeft. Mocht u klachten hebben over uw psychotherapie waar u met ons niet uitkomt, dan kunt u zich wenden tot de Landelijk Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten.

Het beroep psychotherapeut

Psychotherapie mag alleen beoefend worden door geregistreerde psychotherapeuten, klinisch psychologen en psychiaters. Geregistreerd betekent dat iemand is opgenomen in het overheidsregister (BIG register). Toegang tot dit register is voorbehouden aan hen die voldoen aan strenge voortdurende opleidings- en herregistratie-eisen. Alle therapeuten van ons team zijn geregistreerd.