Kinderen & Jongeren

Diverse factoren kunnen de ontwikkeling van kinderen en jongeren verstoren. Hierdoor ontstaan klachten en problemen die gevoel, gedrag, opvoeding, school en relaties met leeftijdsgenoten beïnvloeden.

Uw kind – of jij als jongere – kan bij ons terecht voor onder andere gedragsproblemen, traumatische gebeurtenissen, adoptie- en pleegzorgproblemen, angst, somberheid, problemen in het gezin, sociale problemen en identiteitsproblemen. Verslavingen en crisisgevoelige problematiek behandelen wij niet. Twijfelt u of twijfel jij of wij kunnen helpen? Neem gerust contact op.

Kennismaking

Om uw kind of jou en de situatie goed te begrijpen, starten wij met enkele gesprekken.

Bij kinderen in de basisschoolleeftijd maken wij ook gebruik van spelobservaties. Wij vragen u of jou als jongere vragenlijsten in te vullen. Met toestemming van de ouder en/of de jongere is er contact met de school of andere betrokken deskundigen. Daarna overleggen wij met u en/of jou over onze bevindingen. Deze eerste gesprekken bieden veelal helpende inzichten.

Therapie

Als wij overeenstemming hebben met u en/of jou over het behandelplan, starten wij met de behandeling.

De frequentie en duur van de therapie en het gebruik van technieken wordt afgestemd op uw kind en/of jouw situatie. Wij evalueren de voortgang regelmatig. De afbouw en afronding van de therapie gebeurt in samenspraak.

Psychotherapeuten Team Bussum
Kapelstraat 21B - 1404 HV - Bussum