Wat doen wij?

Wij zijn opgeleid tot BIG-geregistreerde psychotherapeut en/of klinisch psycholoog. Dit betekent dat wij specialistische opleidingen hebben gevolgd na een studie psychologie of pedagogiek.

Elk jaar scholen wij ons bij. Hierdoor blijven wij op de hoogte van recente ontwikkelingen in het vakgebied en verdiepen wij ons werk. Deze kennis in combinatie met onze langdurige werkervaring betekent dat wij u maatwerk kunnen bieden.

Psychotherapie

Wij gebruiken in ons werk elementen uit de vier grootste psychotherapiestromingen, te weten persoonsgerichte experiëntiële psychotherapie (waaronder spelpsychotherapie voor kinderen), cognitieve (gedrags)therapie, psychoanalytische psychotherapie en (hechtingsgerichte) systeem- en relatietherapie.  Sommige therapeuten maken daarnaast gebruik van EMDR, een techniek om (complex) trauma mee te behandelen.

Er is aandacht voor de direct aanwezige klachten, maar ook voor de onderliggende problematiek en de context. Bij kinderen en jongeren is het daarbij belangrijk om hun ontwikkelingsfase, gezin en veerkracht zorgvuldig mee te wegen. Wij maken bij jeugdigen naast gesprek ook gebruik van allerlei creatieve middelen.

Structurele positieve verandering

Wij kunnen samen met u zowel enkelvoudige problemen als complexe (en meestal langer bestaande) problemen aanpakken. Soms volstaat een korte behandeling. Soms is een langdurige therapie nodig.

Het doel is door het therapieproces een structurele positieve verandering in het persoonlijk functioneren en de zelfbeleving te bewerkstelligen. De meeste cliënten ervaren weer vertrouwen en levenslust bij de afsluiting.

Voor verdere informatie over de therapievormen die wij hanteren kunt u terecht op www.lvvp.info of op de websites van de vakverenigingen: www.vcgp.nl, www.vgct.nl, www.nvrg.nl, www.eft.nl, www.vkjp.nl, www.emdr.nl, www.nvo.nl

Psychotherapeuten Team Bussum
Kapelstraat 21B - 1404 HV - Bussum