Vergoeding kind & jeugd

In de Jeugdwet van 2015 is afgesproken dat de gemeenten verantwoordelijk zijn voor de financiering van Jeugd-GGZ.

De gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren en Wijdemeren werken voor de jeugdzorg samen in de Regio Gooi- en Vechtstreek. Wij hebben een contract met de regio. Dat betekent dat een behandeling binnen de Jeugd-GGZ voor uw minderjarige kind vergoed wordt als u woont in één van bovenstaande gemeenten. Daarvoor is een recente verwijzing Jeugd-GGZ van een arts of een bepaling jeugdhulp nodig.

Woont u in een andere gemeente, neem dan contact met ons op om te vragen naar de mogelijkheden.

Als uw kind meerderjarig is, valt hij of zij niet meer onder de Jeugd-GGZ. In overleg, en indien passend, kan uw thuiswonende kind tot 23 jaar aangemeld worden bij Kind & Jeugd. Uw kind heeft dan een verwijzing van een arts nodig voor B(asis)-GGZ of S(pecialistische)-GGZ. De behandeling wordt door de zorgverzekeraar vergoed, met uitzondering van het eigen risico. Wij hebben zowel voor 2023 als voor 2024 een contract met alle zorgverzekeraars.

Vergoeding volwassenen

De behandeling binnen zowel de Basis-GGZ als Specialistische-GGZ wordt door de zorgverzekeraar vergoed vanuit de basisverzekering, met uitzondering van uw eigen risico. Uw eigen risico wordt per kalenderjaar door uw zorgverzekeraar met u verrekend. 

Voor meer informatie over de bekostiging zie: 

https://www.zorgprestatiemodel.nl/shared/content/uploads/2021/11/Patientfolder-zorgprestatiemodel-digitale-versie.pdf

Wij hebben in 2023 en 2024 met alle zorgverzekeraars contract voor de Specialistische GGZ  afgesloten. Neem voor meer informatie contact op. Voorwaarde voor vergoeding is dat u een verwijzing heeft van uw huisarts.

Sommige klachten en problemen, waaronder relatieproblemen, rouwproblematiek en aanpassingsstoornissen, vallen niet onder verzekerde zorg. U kunt voor deze klachten ook bij ons terecht. U moet de behandeling dan zelf betalen. U kunt uw psychotherapie dan soms (deels) via een aanvullende verzekering vergoed krijgen.

Zelf betalen

U kunt er ook voor kiezen uw behandeling of de behandeling van uw kind geheel zelf te betalen, bijvoorbeeld omdat u niet wilt dat uw verzekeraar of de gemeente weet dat u in behandeling bent.

Wij hanteren hiervoor de volgende tarieven:

  • Sessie van 45 minuten                €131,82
  • Sessie van 90 minuten                €263,64
  • Supervisiesessie 45 minuten      €124
Psychotherapeuten Team Bussum
Kapelstraat 21B - 1404 HV - Bussum