Vergoeding kind & jeugd

In de Jeugdwet van 2015 is afgesproken dat de gemeenten verantwoordelijk zijn voor de financiering van Jeugd-GGZ.

De gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren en Wijdemeren werken voor de jeugdzorg samen in de Regio Gooi- en Vechtstreek. Wij hebben een contract met de regio. Dat betekent dat een behandeling binnen de Jeugd-GGZ voor uw minderjarige kind vergoed wordt als u woont in één van bovenstaande gemeenten. Daarvoor is een recente verwijzing Jeugd-GGZ van een arts of een bepaling jeugdhulp nodig.

Woont u in een andere gemeente, neem dan contact met ons op om te vragen naar de mogelijkheden.

Als uw kind meerderjarig is, valt hij of zij niet meer onder de Jeugd-GGZ. Uw kind heeft dan een verwijzing van een arts nodig voor B(asis)-GGZ of S(pecialistische)-GGZ. De behandeling wordt door de zorgverzekeraar vergoed, met uitzondering van het eigen risico. Wij hebben met de meeste zorgverzekeraars een contract afgesloten.

Vergoeding volwassenen

De behandeling binnen zowel de Basis-GGZ als Specialistische-GGZ wordt door de zorgverzekeraar vergoed vanuit de basisverzekering, met uitzondering van uw eigen risico. Uw eigen risico wordt per kalenderjaar door uw zorgverzekeraar met u verrekend. 

Voor meer informatie over de bekostiging zie: 

https://www.zorgprestatiemodel.nl/shared/content/uploads/2021/11/Patientfolder-zorgprestatiemodel-digitale-versie.pdf

Wij hebben in 2023 met alle zorgverzekeraars een contract voor de Specialistische en Basis GGZ  afgesloten. Neem voor meer informatie contact op. Voorwaarde voor vergoeding is dat u een verwijzing heeft van uw huisarts.

Sommige klachten en problemen vallen niet onder verzekerde zorg. U kunt uw psychotherapie dan soms (deels) via een aanvullende verzekering vergoed krijgen.

Zelf betalen

U kunt er ook voor kiezen uw behandeling of de behandeling van uw kind geheel zelf te betalen, bijvoorbeeld omdat u niet wilt dat uw verzekeraar of de gemeente weet dat u in behandeling bent.

Wij hanteren hiervoor de volgende tarieven:

  • Sessie van 45 minuten                €114,41
  • Sessie van 75 minuten                €171,62
  • Sessie van 90 minuten                €228,82
Psychotherapeuten Team Bussum
Kapelstraat 21B - 1404 HV - Bussum