Eva Dielis

kinder – en jeugdpsychotherapeut

Eva Dielis is kinder – en jeugdpsychotherapeut BIG (89923416116) en sinds 2018 verbonden aan de praktijk. Daarvoor heeft ze tien jaar gewerkt als gedragswetenschapper bij een ambulante instelling voor jeugd-ggz en jeugdzorg. Eva heeft ontwikkelingspsychologie gestudeerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen en opvoedingsondersteuning aan de Universiteit van Amsterdam. Daarna heeft zij de opleiding tot psychotherapeut gevolgd aan de RINO in Utrecht. Eva omschrijft zichzelf als een zeer betrokken en analytisch persoon die het inspirerend vindt om samen met de cliënt en diens omgeving uit te zoeken wat er nodig is om de ontwikkeling van een kind of jongere weer op gang te brengen. Eva is lid van de LVVP, NVVP en VKJP.

Nicoline Everard

kinder – en jeugdpsychotherapeut

Nicoline Everard is sinds 1996 lid van ons team. Nicoline is afgestudeerd in de orthopedagogiek en heeft zich daarna gespecialiseerd tot kinder- en jeugdpsychotherapeut . Nicoline is vóór 1996 bij diverse instellingen in de jeugdgezondheidszorg werkzaam geweest. Haar focus is om via spel- en/of gesprekstherapie kinderen, jongeren en hun ouders te helpen stagnaties of belemmeringen in de ontwikkeling te doen verminderen zodat men met vertrouwen in zichzelf en in de ander de toekomst tegemoet kan gaan.
Naast haar werk als psychotherapeut is zij visiteur van de LVVP. Nicoline is BIG-geregistreerd kinder- en jeugdpsychotherapeut, klinisch psycholoog en gezondheidszorgpsycholoog (59043892225). Zij is lid van de VKJP, LVVP en NIP.

Linda Klein

klinisch psycholoog, kind en jeugd

Linda Klein is in 1996 afgestudeerd als orthopedagoge. Zij heeft zich daarna als Klinisch Psycholoog BIG gespecialiseerd in kinder- en jeugdpsychotherapie en ouderbegeleiding. In haar werk combineert zij diverse technieken, zoals spelpsychotherapie, EMDR (traumabehandeling voor kinderen en jongeren) en hechtingsgerichte gezinstherapie. Kinderen, jongeren en ouders met levenslust en vertrouwen verder te laten gaan, is haar passie en focus. Linda is supervisor en leertherapeut voor de Vereniging voor Kinder- en Jeugdpsychotherapie (VKJP) en docent bij de RINO voor de Speltherapie opleiding. Linda is BIG-geregistreerd klinisch psycholoog (19055113025), psychotherapeut (19055113016) gezondheidszorgpsycholoog, orthopedagoog-generalist (39055113031) en geregistreerd EMDR Practitioner. Zij is lid van de NVO, LVVP, VEN (EMDR) en VKJP.

Prien Goederee

klinisch psycholoog en psychotherapeut, volwassenen

Prien Goederee werkt sinds 2003 bij het Psychotherapeuten Team Bussum. Zij is afgestudeerd als klinisch psycholoog en psychotherapeut . Vóór 2003 was zij werkzaam binnen diverse afdelingen van een grote GGZ-instelling (onder andere opname, kliniek, polikliniek en ambulante zorg) en heeft zij gewerkt als freelance rapporteur Pro Justitia tot 2014. Zij heeft zich gespecialiseerd in Emotion Focused Therapie (EFT). Prien werkt voornamelijk vanuit een cliëntgerichte en persoonsgerichte benadering met zowel (echt)paren als individueel. Haar benadering is gericht op het achterhalen en (her)bewerken van vastgelopen emotionele processen die een belemmering vormen in het huidige functioneren en/of een stagnatie in de ontwikkeling vormen van het individu, in diens levensdoelen en relaties. Prien is BIG-geregistreerd als psychotherapeut, klinisch psycholoog en gezondheidszorgpsycholoog (69049883025). Ze is lid van de LVVP en NIP.

Loes Gijsen

klinisch psycholoog en psychotherapeut, volwassenen

Loes Gijsen werkt sinds 2010 bij onze praktijk. Zij is afgestudeerd als klinisch psycholoog en psychotherapeut. Loes is opgeleid als cliëntgericht psychotherapeut en EFT therapeut en als gedragstherapeut. Daarbij maakt zij gebruik van technieken als EMDR, mindfullness of schemagericht als dit passend is. Zij heeft een ruime ervaring als psycholoog en psychotherapeut bij verschillende instellingen en op verschillende gebieden. Haar specialisme en affiniteit ligt bij (vroeg kinderlijk psychotrauma) posttraumatische stress stoornis, depressie, angsten, psychosomatiek en persoonlijkheidsproblemen. Belangrijk voor Loes is echter de persoon die zij voor zich heeft. Zij richt zich op het begrijpen van iemand en samen te zoeken naar een betere kwaliteit van leven. Loes is BIG-geregistreerd psychotherapeut, klinisch psycholoog en gezondheidszorgpsycholoog (19018073925). Zij is lid van VPEP, VEN (EMDR), VGCt, LVVP en NIP.

Christine Roth

psychotherapeut en gezondheidszorgpsycholoog, volwassenen

Christine Roth is sinds 2013 verbonden aan de praktijk. In 2012 heeft ze de opleiding tot integratieve psychotherapeut afgerond. Zij heeft de meeste affiniteit met persoonsgerichte experiëntiële psychotherapie; een methode waarin de persoon centraal staat en die gericht is op groei en ontwikkeling. In de therapie spelen emoties een belangrijke rol: het herkennen, begrijpen, uiten en reguleren van emoties. Bij de behandeling maakt ze gebruik van technieken uit de Emotion Focused Therapy en de schematherapie en kan ze EMDR toepassen. Christine is BIG geregistreerd Gezondheidszorgpsycholoog (19061363725) en Psychotherapeut (19061363725). Zij is lid van de LVVP en belangstellend lid van de VPeP.

Mirjam van der Ziel

psychotherapeut en gezondheidszorgpsycholoog, volwassenen

Mirjam van der Ziel is sinds 2003 werkzaam als psychotherapeut. Opgeleid als integratief psychotherapeut werkt zij voornamelijk cliëntgericht, eventueel gecombineerd met EMDR en Mindfulness gerelateerde interventies. In haar werk vormt de gedachte dat mensen een intrinsieke behoefte hebben om zichzelf te zijn en zich te ontwikkelen, een belangrijk uitgangspunt. Psychische problemen en klachten kunnen ontstaan als gevolg van een gestagneerd proces van zelfontwikkeling. In haar therapie focust Mirjam zich op het herstellen van contact met de innerlijke belevingswereld en vergroten van bewustzijn. Voordat zij het team van PTB kwam versterken was zij 5 jaar werkzaam bij Spel Waterland Amstelland en vervolgens 10 jaar bij Spel Gooi en Vechtstreek in Bussum. Mirjam is BIG geregistreerd Psychotherapeut (89059931616) en BIG geregistreerd Gezondheidszorgpsycholoog (69059931625). Zij is lid van de LVVP en NIP.

Toos van Driel

office manager

Toos van Driel is sinds 1992 werkzaam als office manager voor vrijgevestigde psychotherapeuten. Tot 2018 was zij de spin in het web bij Spel Gooi & Vechtstreek, nu werkt zij in dezelfde functie met veel plezier voor het team van PTB.

Arianne Beeftink

Klinisch psycholoog/ psychotherapeut.

Arianne Beeftink werkt per oktober 2020 bij Psychotherapeuten Team Bussum. Zij is opgeleid als cognitief gedragstherapeut en schemagericht therapeut. In haar behandelingen vindt ze het belangrijk om ruimte te geven aan gevoelens en stil te staan bij emotionele behoeften, en meer zicht te krijgen op patronen. Om van hieruit een gezonde manier van omgaan met deze behoeften en gevoelens te versterken. Hierbij maakt ze gebruik van ervaringsgerichte oefeningen. Ook past ze EMDR toe om bijvoorbeeld de emotionele impact van traumatische of ingrijpende ervaringen uit het verleden te verminderen. Arianne behandelt verschillende klachten zoals posttraumatische stressklachten, depressie, angstklachten en persoonlijkheidsproblemen. Ze is geregistreerd als klinisch psycholoog (BIG 19050969325) en psychotherapeut (BIG 39050969316). Arianne is lid van VGCt, VEN (EMDR), NtVP, NVP en LVVP.
Psychotherapeuten Team Bussum
Kapelstraat 21B - 1404 HV - Bussum