Aanmelden

Wij zijn elke werkdag telefonisch te bereiken voor vragen en/of aanmeldingen via 035-691 9389 of 035-691 6380. Mocht u niemand aan de telefoon krijgen, dan kunt u uw naam en telefoonnummer inspreken en bellen wij u zo spoedig mogelijk terug.

U kunt uitsluitend telefonisch aanmelden. Wij schatten dan samen met u in of u bij ons aan het goede adres bent of waar u anders met uw vraag terecht kunt. Na de aanmelding krijgt u informatie over de gang van zaken en sturen wij u een schriftelijke bevestiging van de aanmelding.

Als u uw kind onder de 16 jaar wilt aanmelden is hiervoor toestemming nodig van beide gezaghebbende ouders. Ook moet uw kind zelf toestemming geven als hij of zij ouder is dan 12 en jonger dan 16 jaar. Vanaf de leeftijd van 16 jaar moet uw kind, zo nodig met hulp van u, zichzelf aanmelden.

Wachttijden

Wij hebben helaas een wachtlijst. Tussen de intake en de behandeling zit geen wachttijd. Onze huidige wachttijden (peildatum 15 november 2021):

  1. volwassenen: wachtlijst gesloten (NB wij kunnen helaas geen cliënten van CZ meer aannemen. Bovendien sluiten wij per 1-1-2022 geen contract meer af met Caresq).
  2. kind- en jeugd: wachtlijst gesloten
  3. partner-relatietherapie: 8 weken

Vindt u de wachttijd te lang, kijkt u dan hier voor meer informatie over wachtlijstbemiddeling vanuit uw zorgverzekeraar. Voor jeugd tot 18 jaar kunt u hiervoor terecht opwww.kieszo.nl

Locatie

Onze praktijk is gevestigd aan de Kapelstraat 21B, 1404 HV te Bussum. De praktijk bevindt zich op loopafstand van de NS-stations Naarden-Bussum en Bussum-Zuid. Vlakbij de praktijk ligt de parkeergarage Nieuwe Brink (ingang aan de Kerkstraat).

Corona

In verband met de maatregels rondom corona verzoeken wij u pas vlak voor uw afspraak uzelf te melden bij de praktijk. Ook verzoeken wij u bij binnenkomst uw handen te wassen en iedereen boven de 13 jaar vragen wij een mondkapje te dragen. Als de wachtkamer vol is, kunt u buiten wachten. Ouder(s)/verzorger(s) kunnen tijdens de afspraak van hun kind helaas niet wachten in de wachtkamer. Wij houden 1,5 meter afstand en schudden geen handen.

Verder kunt u de praktijk niet betreden bij een positieve test; als u in quarantaine bent of als u verkoudheidsklachten en/of koorts hebt. Moet u om deze reden uw afspraak afzeggen, verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk te doen.  U kunt dan, indien gewenst, een beeldbelafspraak maken met uw therapeut. Bij twijfel kunt u voordat u naar de praktijk komt overleggen met uw therapeut.

No-show beleid

Een afspraak afzeggen of verzetten kan telefonisch. U kunt hierbij het antwoordapparaat inspreken. Als u minder dan 24 uur van tevoren een afspraak afzegt – of als u niet komt – ontvangt u een no-show-rekening van 50 euro.

Hierbij geldt dat de reden dat u niet gekomen bent of dat de afspraak te laat is afgezegd er voor de no-show-rekening niet toe doet. Een no-show rekening kan door uzelf niet ingediend worden bij de zorgverzekeraar of gemeente. Bij kind- en jeugd geldt dat wij de eerste twee no-shows bij de gemeente kunnen declareren. Wij zijn het daarnaast verplicht om de derde no-show op rij te melden bij de gemeente.

Waarneming

Als uw therapeut afwezig is door vakantie of ziekte kunt u contact opnemen met de praktijk.

Bereikbaarheid praktijk buiten kantoortijd en/of bij crisis

Wij zijn telefonisch bereikbaar tijdens kantoortijden. Wij zijn niet bereikbaar in de avond, nacht of weekend. Bij crisis verwijzen wij u naar de huisarts of de dan dienstdoende huisartsenpost. Dat wordt – indien van toepassing – met u besproken.

Wat u verder nog moet weten

Al onze behandelaren zijn BIG-geregistreerde psychotherapeuten en/of klinisch psycholoog. Wij hebben ons allen te houden aan de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). Voor kinderen en jongeren onder de 18 geldt ook het Besluit Jeugdwet.

Tevens zijn wij allen lid van de LVVP, de beroepsvereniging voor vrijgevestigde psychotherapeuten. Iedere vijf jaar worden wij gevisiteerd. Het visitatiekeurmerk staat borg voor het werken volgens de gestelde richtlijnen en de beroepscode. Ook hebben wij allen een kwaliteitsstatuut, waarin onder meer staat omschreven hoe wij werken. Daarin staat ook omschreven hoe wij omgaan met klachten. Mocht het bespreken van uw klacht met uw behandelaar voor u niet leiden tot een bevredigende oplossing, dan kunt u zich richten tot de klachtencommissie van de LVVP. Daarnaast zijn wij lid van diverse beroepsverenigingen.

Voor de maatschap als geheel hebben wij een privacyreglement (AVG) opgesteld. Onze maatschap is ingeschreven bij de Kamer voor Koophandel onder KvK nummer 32151229.