Het is in de GGZ per 2017 wettelijk verplicht een Kwaliteitsstatuut te hebben. Hierin staat aangegeven wat wij geregeld hebben op het gebied van kwaliteit en verantwoording om geestelijke gezondheidszorg in het kader van de Zorgverzekeringswet te verlenen. Voor elk van onze medewerkers zijn de statuten goedgekeurd.